autoput

Finansiranje nabavke opreme i mehanizacije, neophodne za održavanje dionice Smokovac – Mateševo, autoputa Bar – Boljare koštaće sedam miliona eura, a novac će biti obezbijeđen kreditnim zaduženjem Monteputa kod Investiciono razvojnog fonda, što je odobrila Vlada Crne Gore.

Pored usvajanja Informacije o pomenutom kreditnom zaduženju, na sjednici je usvojena i Informacija o sprovođenju Programa subvencioniranja računa za električnu energiju, čime je nastavljeno sa subvencioniranjem računa, koje će se primjenjivati do 31. decembra ove godine.
Vlada je, takođe, usvojila Informaciju o izgradnji prve faze Luke Virpazar, sa pratećim objektima, koja se implementira u okviru INTERREG IPA projekta prekogranične saradnje Albanije, Crne Gore i Italije, a za šta će biti izdvojeno 2.440.000 eura. Osim toga, Ministarstvo kapitalnih investicija je pristupilo i izradi Idejnog rješenja GP Virpazar.
Budući da je primjedbama na Elaborat utvrđeno da se, zbog uticaja na životnu sredinu, ovaj projekat ne može sprovesti u predviđenom roku, Vlada je zadužila nadležne institucije da pronađu rješenje za prevazilaženje datog problema, kako bi se nastavila uspješna realizacija projekta.
Iz Vlade su naveli da su donijeli Program ekonomskih reformi (PER) za period od ove do 2024. godine, čime će se uspostaviti dijalog sa članicama i institucijama Evropske unije o pitanjima koji se tiču makroekonomskih, fiskalnih i strukturnih reformi.
Pored navedenih, Vlada je usvojila Informaciju o primjeni Evropskog sistema računa 2010 (ESA 2010) metodologije u statistici državnih finansija i zadužila Ministarstvo da pripremi izmjene i dopune Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike.
Usvojena je i Informacija o statusu realizacije projekta „Implementacija centralizovanog obračuna zarada“, što je jedino softversko rješene za obračun zarad zaposlenih u javnom sektoru, a ovim procesom će koordinirati i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.
Izvor: Mina-business