Centrima za socijalni rad dostavljeno je ukupno 10.663 zahtjeva bivših korisnica za naknade po osnovu rođenja troje ili više djece, saopštilo je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.

Kako se navodi u saopštenju, najviše prijava do sada su dobili Centar za socijalni rad (CZSR) za Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i opštinu Tuzi, kao i centri za socijalni rad Bijelo Polje i za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, CZSR Rožaje, CZSR Berane, Andrijevica i Petnjica i CZSR Bar i Ulcinj.

“Posljednji dan za dostavljanje zahtjeva centrima je 9. mart. Zainteresovanima podatke o broju pojedinačnih prijava pružaju centri za socijalni rad”, saopšteno je iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

 

Ostvarivanje prava na naknadu počinje od 1. aprila, u skladu sa Zakonom o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece. Naknada za april isplaćuje se sredinom maja, kao i ostala prava iz socijalne i dječje zaštite za taj mjesec.

Zakon o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece uređuje uslove i otklanja posljedice nastale ukidanjem zakonskog prava na doživotnu naknadu po tom osnovu.

Izvor: RTCG