Ukupan dug korisnika šuma po osnovu koncesione naknade iznosi, zaključno sa 31. decembrom prošle godine, 7,6 miliona eura, navodi se u Izvještaju o realizaciji programa gazdovanja šumama za prošlu godinu, objavljuje CdM.

Najveći dio duga, u vrijednosti od 4,58 miliona eura, odnosi se na pljevaljsku kompaniju “Vektra Jakić”, vlasništvo biznismena Dragana Brkovića. Riječ je o zaduženjima starim pet godina.

“Znatan dio ukupnog duga se odnosi na potraživanja koja datiraju još iz vremena funkcionisanja akcionarskih društava u većinskom državnom vlasništvu, koja su kasnije bila predmet likvidacije ili privatizacije, kao što su ‘Korporacija Jakić’ Pljevlja i slično, kao i potraživanja od bivših korisnika šuma/koncesionara iz perioda od 2008. do 2016. godine, koji se takođe nalaze u postupcima stečaja”, istaknuto je u Izvještaju koji je Vlada usvojila na posljednjoj sjednici.

Kako je naglašeno u Vladinom dokumentu, evidentno je da se ukupan dug korisnika šuma odnosi na potraživanja Uprave za šume iz perioda 2006. do 2017. godine, dok su za prošlu izvještajnu godinu svi korisnici šuma uredno izmirili dospjele obaveze.

“Sva potraživanja po osnovu naknade za korišćenje šuma za prošlu godinu uredno su naplaćena”, konstatovano je u Izvještaju.

Dodaje se da je dug evidentiran i kod Poreske uprave, u čijoj su nadležnosti naplata i pokretanje mjera prinudne naplate zbog dugovanja po osnovu naknade za korišćenje šuma.

“Smatramo da ovo pitanje treba ozbiljno analizirati, potruditi se da se naplate sva potraživanja u svim predmetima u kojima je to moguće naplativo, a ona koja su nenaplativa otpisati na zakonom dozvoljen način, kako bismo došli do realnog stanja potraživanja”, naglašeno je u Izvještaju.

Prema zvaničnim podacima, prihodi Uprave za šume za prošlu godinu iznose 7,2 miliona eura. Riječ je o rekordnom prihodu koji je, kako je saopšteno iz Vladine Službe za odnose sa javnošću, veći sedam odsto u poređenju sa prihodima iz 2018. godine, uprkos smanjenom obimu sječe od 15 odsto.

“Sa ovog aspekta, tretirajući uporedne pokazatelje vezano za inicijalni Plan budžeta Uprave za šume, a koji je utvrđen u izvještajnom periodu na iznos od 4,86 miliona eura, Uprava za šume je ostvarila dobit od 2,35 miliona eura, dok je dobit u odnosu na ukupno iskazane troškove poslovanja iznosila 1,79 miliona eura”, precizirano je u izvještaju.

Utrošena sredstva za poslovanje Uprave, kako je navedeno, utvrđena su na iznos od 5,41 milion, dok je ostvareno 7,2 miliona eura prihoda.

loading…