novčanice

U Crnu Goru je za 20 mjeseci uloženo više od 1,2 milijarde USD, saopštio je izvršni direktor Savjeta stranih investitora, Ivan Radulović i dodao da je pandemija usporila, ali ne i zaustavila priliv stranih direktnih investicija.

“Pandemija koronavirusa rezultirala je opsežnim socijalno-ekonomskim uticajima, izlažući značajan broj kompanija riziku da okončaju poslovanje. Kriza je posebno pogodila mala i srednja preduzeća i njihove zaposlene”, rekao je Radulović Dnevnim novinama.
Mnoge vlade, kako je kazao, preduzimaju korake kako bi umanjile negativne uticaje korona virusa na poslovanje i zaposlene. Neophodni su efikasna politika i fiskalni odgovori na nacionalnom nivou, kao i resursi i alati koji će im pomoći da prevaziđu ovaj ekonomski šok.
“Najveći izazov sa kojim se mala i srednja preduzeća danas suočavaju je pristup finansijama, što je bio izazov za mnoge kompanije i prije nego što je započela ova kriza”, naveo je Radulović.
On smatra da je svaka kriza istovremeno i šansa, pa su otvorene nove mogućnosti za mala i srednja preduzeća za prelazak na digitalno poslovanje i transformaciju. Ovo je posebno došlo do izražaja u oblasti e-trgovine.
“Digitalizacija i tehnologija moraju biti u funkciji podrške razvoja malih i srednjih preduzeća. Na tom planu očekujemo i jači odgovor nove vlade u narednoj godini”, rekao je Radulović.
On je, odgovarajući na pitanje koliko je ulazak Crne Gore u NATO, doprinio da se država pred investitorima pozicionira kao zemlja u koju su ulaganja sigurna, kazao da od kada je Crna Gora postala punopravna članica NATO-a 2017. godine, došlo je do značajnog povećanja priliva stranih direktnih investicija.
“Zvanični podaci za 2018. godinu govore da je gotovo polovina stranih direktnih investicija u 2018. godini potekla iz članica zemalja NATO-a”, dodao je Radulović.
Prema preliminarnim podacima Centralne banke, za devet mjeseci prošle godine u Crnu Goru se slilo 506,8 miliona EUR.
“Ako tome dodamo i da je tokom 2019. godine priliv stranih investicija iznosio 778 miliona EUR, dolazimo do podatka da je u našu državu za 20 mjeseci uloženo više od 1,2 milijarde USD”, rekao je Radulović.
Kada je riječ o investicionim aktivnostima članica kompanija Savjeta, pandemija koronavirusa nije značajnije poremetila planove.
“Kompanije članice Savjeta stranih investitora nastavljaju sa ulaganjem u Crnu Gori i sa realizacijom planiranih investicija da kao što je već najavljeno, u periodu 2020-2022. godina ulože okvirno 1,5 milijardi EUR. Riječ je o planiranim dugoročnim investicijama koje imaju za cilj zaokruživanje započetih projekata, kao i unapređenje postojećih poslovnih procesa”, precizirao je Radulović.
On je, govoreći o daljem razvoju crnogorske ekonomije, kazao da dalji razvoj crnogorske ekonomije i društva podrazumijeva digitalizaciju kao razvojnu i transformacionu politiku i očekuju da digitalna transformacija predstavlja jednu od ključnih politika Vlade u predstojećem periodu.
“Uspješna digitalna transformacija predstavlja veliku šansu za privredu što se pokazalo na primjeru drugih malih država, kao i država regiona. Savjet stranih investitora biće partner novoj vladi u svim ovim aktivnostima”, zaključio je Radulović.
Izvor: MINA