Vlada planira da se do kraja godine zaduži između 150 i 200 miliona eura u cilju servisiranja svih obaveza, saopštio je ministar finansija Novica Vuković i najavio da bi to moglo da se odradi posredstvom domaćih banaka.

“Posmatrajući realna očekivanja do kraja godine, a na osnovu revidiranih projekcija prihoda i planova rashoda, koji je rebalansom uvećan 125 miliona svih obaveza koje nas čekaju do kraja godine, koje moramo da servisiramo, ostvarenje deficita potrošnje će iscrpiti raspoložive depozite države, tako da će biti neophodno preuzeti radnje na tržištu kaptala kako bi obezbijedili potrebna sredstva za redovno servisiranje”, kazao je Vuković na sjednici skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansje i budžet.

Prema njegovim riječima, na osnovu preliminarnih projekcija, to je očekivanje između 150 i 200 miliona eura.

“Cilj je i da se napravi fiskalna rezerva i započne godina. Tu nemamo izbora da li mi hoćemo ili nećemo i je li nam to prijemčivo ili nije. Moramo odgovorno postupati”, poručio je Vuković.

On je dodao da su imali sastanke sa domaćim banakama i da je ostvarena izuzetna saradnja. Takođe, o izvorima finansiranja razgovarali su i sa svim drugim relevantnim institucijama.

“Odziv je zadovoljavajući, izuzetna saradnja je postignuta, tako da ćemo u tom pravcu djelovati u ovoj itreraciji”, saopštio je Vuković.

Skupštinski odbor podržao je danas Predlog izmjena Zakona o budžetu za ovu godinu sa Predlogom izmjena i dopuna odluke o zaduživanju.

Vuković je saopštio da su 30. oktobra, kada su preuzeli funkcije, imali 141 milion u državnom trezoru, odnodno 146 miliona na kraju mjeseca.

„U državnom trezoru bilo je 20 miliona, zatim oko 21 do 22 miliona su ostali kao dolarski iznos na računu hedžinga i bilo je 100 miliona koje je zaduženje od Deutsche banke. O tom iznosu govorimo kada govorimo o raspoloživim likvidnim sredstvima za izvršavanje obaveza budžeta Crne Gore“, rekao je Vuković.

Na današnji dan, kako je rekao, imaju 6,6 miliona, kao i 66 miliona od zaduženja Deutsche banke.

Vuković je precizirao da su prihodi budžeta za period januar-oktobar iznosili 2,12 milijardi eura, što je u odnosu na isti prošlogodišnji period više 507 miliona, dok su prihodi iznad plana 371 milion.

Izdaci za period januar-oktobar su iznosili 1,94 milijarde eura. U odnosu na planirane manji su 120,8 miliona, dok su u odnosu na isti period prošle godine veći 265 miliona.

Izvor: Mina Business