Mladi Nikšića

Branislav Vukićević izabran je za predsjednika, a Darko Ćurić za potpredsjednika Notarske komore Crne Gore (NKCG).

Oni će te funkcije, kako je odlučeno na izbornoj Skupštini NKCG, obavljati naredne dvije godine, prenosi agencija Mina.

Članovi Upravnog su Jadranka Adžić, Mira Bogić, Pake Lekić, Rade Jovanović, Svetozar Bogavac i Milonja Veljić.
Za članovi Komisije za kontrolu i pregled finansijskog poslovanja NKCG izabrani su Dalibor Knežević i Andrijana Vukčević.