Vrijednost realizovanog platnog prometa za 21 radni dan u februaru dosegnuo je 1,63 milijarde EUR, bilježeći rast od 17,27% u odnosu na januar, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

Od toga je 93,7% ostvareno kroz Real Time Gross Settlement (RTGS) sistem, dok je ostatak obrnut putem Deferred Net Settlement (DNS) sistema. U RTGS-u se vrše pojedinačne transakcije u realnom vremenu, dok se u DNS-u međubankarske transakcije obavljaju po neto principu u odloženom vremenu. U februaru je realizovano 1,1 milion naloga, pri čemu je 37,57% bilo u RTGS sistemu. Prosječni dnevni obim platnog prometa iznosio je 52,41 hiljada naloga, s prosječnom dnevnom vrijednošću od 77,76 miliona EUR. Takođe, u februaru nije bilo zastoja u radu sistema tokom 11,45 hiljada minuta produkcije, ostvarujući stopostotnu raspoloživost.