Profesionalni razvoj nastavnika treba podržati jer su oni ključni za kvalitetnu realizaciju obrazovnih politika, poručio je ministar prosvjete Miomir Vojinović.

On je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, prisustvovao obilježavanju jubileja Centra za stručno obrazovanje, koji je ustanovljen prije dvadeset godina u skladu sa odredbama Opšteg zakona o obrazovanju.

Vojinović je istakao da je misija Centra da u saradnji sa partnerima, bude pokretačka snaga i poluga u razvoju stručnog obrazovanja mladih i odraslih za život u savremenom društvu, za suočavanje sa izazovima u karijeri i stručna podrška u radu škola.

On je rekao da je Centar, u saradnji sa predstavnicima realnog sektora, povezujući škole i poslodavce, razvijao standarde i programe za sticanje kvalifikacija koje trebaju tržištu rada.

„Kroz rad Centra na jačanju sistema stručnog obrazovanja povezivali su se i usklađivali interesi socijalnih partnera za obezbjeđenjem kvalifikovane radne snage i države da se svakom učeniku omogući profesionalni, lični i socijalni razvoj i stvori temelj za cjeloživotno učenje”, naglasio je Vojinović.

On je ocijenio da najprije treba podržati profesionalni razvoj nastavnika, jer su oni ključni za kvalitetnu realizaciju obrazovnih politika i raditi na unapređenju mehanizama obezbjeđenja kvaliteta nastave u školi i kod poslodavca.

Zelena i digitalna tranzicija, kako je naveo ministar, otvaraju nove mogućnosti za nove poslove za koje se treba pripremiti.

Vojinović je rekao da će posjedovanje relevantnih vještina pomoći učenicima da se uspješno nose sa promjenama na tržištu rada i da se u potpunosti uključe u društvo i demokratske procese, doprinoseći na taj način ekonomskom i ličnom razvoju i socijalnoj uključenosti.

On je ukazao da predstoji upis učenika u prvi razred srednjih škola, kao i da se govori o nedostatku radne snage.

„Pozivamo sve naše uvažene partnere da se aktivno uključe u saradnju sa školama, da se uključe u dualno obrazovanje i da na taj način obezbjede radnu snagu za sebe, za budući razvoj svog preduzeća”, zaključio je Vojinović.
(kraj) nim