Predsjednik Crnogorske demokratske unije Miodrag Vlahović uputio je juče pismo LGBT forumu Progres, u kojem se ističe da se CDU pridružuje onima koji su osudili zabranu Parade ponosa koja je bila planirana za 18. septembar u Nikšiću.

„Cdu je iskreno i odlučno protiv svih vidova diskriminacije, ksenofobije i nepoštovanja ljudskih prava. Kao građanska partija centra liberalno-demokratske orijentacije, Cdu baštini vrijednosti modernog građanskog društva u kojem su građani jednaki i ravnopravni – bez obzira na etničku, vjersku, polnu i bilo koju drugu ljudsku razliku i posebnost. Zabrana Parade ponosa ne doprinosi stvaranju društva kojem težimo, u kojem će građani jednako uživati sva prava i slobode. Naprotiv, ovakve zabrane i tolerisanje agresivne retorike i prijetnji prema pripadnicima LGBT populacije predstavljaju prepreku demokratskom razvoju crnogorskog društva“, naveo je Vlahović, podsjećajući da je Cdu dala podršku održavanju Parade ponosa u Nikšiću, pozivajući organizatore da pokažu razumijevanje i izmijene neke elemente postera Parade, ukoliko je to bio razlog i povod nekim organizacijama i grupama da zahtijevaju zabranu ili odlaganje te manifestacije.

„Pokazalo se, nažalost, da protivljenje Paradi nije bilo motivisano bojom petokrake zvijezde i tobožnjom “zaštitom” simbola i slogana. Sada je sasvim jasno da su po srijedi bili homofobični i ksenofibični razlozi i neprihvatljiv odnos prema našim sugrađanima – samo zbog njihove seksualne orijentacije. Cdu nema razumijevanja za odluku nadležnih da se Parada ponosa u Nikšiću otkaže. Nadležni organi koji čuvaju javni red i mir, kao i centralna i lokalna vlast, moraju imati sposobnosti i spremnosti da omoguće bezbjedno održavanje ovakvih manifestacija. Ugrožavanje slobode i jednakosti manjina je, zapravo, udar na slobodu, građanska i ljudska prava svih nas.U Crnoj Gori smo svi zajedno, svi jednaki i svi svoji na svome. To nije samo odrednica iz Manifesta crnogorskih demokrata ‘’Brijest i maslina’’, već naše temeljno i trajno uvjerenje“, zaključio je Vlahović.

M.M.