Profesor Vladimir Savković još jedan je dobitnik Priznanja Univerziteta Crne Gore za postignute rezultate u oblasti akademskog i naučnog rada. On je istakao da ova nagrada predstavlja podstrek da nastavi da doprinosi razvoju pravne misli u Crnoj Gori.

Među naučnim radovima ističu se oni objavljeni u časopisima renomiranih međunarodnih izdavača „Brill i Wiley“., kao i dvije naučne monografije, na engleskom jeziku, u izdanju takođe renomiranog međunarodnog izdavača – „Kluwer Law International“.

Ističe i to da mu je posebna čast što je autor prvog udžbenika na Univerzitetu Crne Gore iz šire oblasti prava Evropske unije, na crnogorskom jeziku, pod nazivom: „Pravo unutrašnjeg tržišta Evropske unije – privatnopravni aspekti“.
Savković je istakao da je od presudne važnosti nove generacije crnogorskih pravnika pripremiti za članstvo naše zemlje u EU, a da su uprkos otežanim uslovima rada na Pravnom fakultetu poboljšani standardi kvaliteta rada sa studentima.
U štampi je i njegova sljedeća knjiga: „Komentar Zakona o privrednim društvima“. Istu je pripremio kao stručnjak ranije neposredno angažovan na usklađivanju rješenja novog zakonskog teksta sa pravom Evropske unije, te autor dvije knjige i više desetina drugih naučnih radova iz oblasti kompanijskog prava.
„Ovo izdanje sam pripremio kako bih domaćoj stručnoj javnosti približio nove pravne institute koji su u crnogorsko pravo inkorporirani, između ostalog, kao rezultat usklađivanja nacionalnog kompanijskog prava sa popularnim acquis – ijem“, objašnjava profesor Savković.
Govoreći o cilju za 2022. godinu, profesor Savković kaže da je uvijek isti: „još jedan korak naprijed u podizanju kvaliteta sopstvenih profesionalnih aktivnosti, krećući se pritom u susret uvijek nadolazećim promjenama, tj. prilagođavajući im se.
„Bez obzira da li ćete i koliko uspjeti u takvom nastojanju, taj način razmišljanja i rada je jedini koji može rezultirati uspjehom u našoj profesiji“, poručuje profesor Savković.