Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu, a riječ je o tehničkom rebalansu budžeta.
Taj rebalans je spremilo Ministarstvo finansija koji je se morao uraditi zbog nove ogranizacione strukture izvršne vlasti u kojoj je 18 ministarstava i dva ministra bez portfelja, umjesto 12 resora koliko ih je bilo u prethodnoj Vladi.
Državna sekretarka u Ministarstvu finansija Mila Kasalica kazala je na sjednici da se ovim zakonom obezbjeđuje funkcionisanje državne uprave u narednom periodu.
Predlog zakona će biti upućen Skupštini na usvajanje po hitnoj proceduri.
Ministar finansija Aleksandar Damjanović je ranije u parlamentu kazao, tokom rasprave o izmjenama i dopunama zakona akcizama i PDV-a, da će od ekonomskih kretanja u narednom periodu zavisi da li će biti potreban suštinski rebalans budžeta.
Na sjednici Vlade ministar odbrane Raško Konjević kazao je da, ako dođe do suštinskog rebalansa, da ga je potrebno uraditi prije početka avgusta.
Jedna od novina u novoj organizacionoj strukturi Vlade biće da ministarstva mogu imati tri državna sekretara umjesto po dva kao što je do sada bio slučaj.