Vlada Crne Gore

Vlada je danas utvrdila predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, kojim su primici i izdaci budžeta planirani u iznosu od oko 2,9 milijardi EUR, što predstavlja uvećanje od okvirno 46,7 miliona EUR.

“Shodno Ustavu, odnosno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti kojim se reguliše uravnoteženje budžeta, Ministarstvo finansija je imajući u vidu neplanirana prihodovana sredstva od realizovanog paketa podrške Evropske unije našoj zemlji za prevazilaženje energetske krize u iznosu od 30 miliona EUR, potrebu obezbijeđivanja finansiranja vanrednih parlamentarnih izbora pet miliona EUR, kao i obezbijeđivanja nedostajućih sredstava za subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, 13 miliona EUR i određenih tehničkih korekcija, pripremilo izmjene Zakona o budžetu za ovu godinu”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Pored toga, usljed revidiranih makroekonomskih pokazatelja i bolje naplate prihoda od plana, predložene su korekcije očekivanih primitaka, te su izvorni prihodi budžeta za tekuću godinu planirani u ukupnom iznosu od 2,36 milijardi EUR, što predstavlja uvećanje od oko 215 miliona EUR ili deset odsto u odnosu na planirane Zakonom o budžetu za ovu godinu.

“U skladu sa izmijenjenim fiskalnim okvirom za tekuću godinu, projektuje se ostvarenje deficita potrošnje od oko 193 miliona EUR, odnosno oko tri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) što je gotovo 173 miliona EUR bolji rezultat od inicijalnog plana”, objasnili su iz Ministarstva finansija.

Uzimajući u obzir značajnu konsolidaciju javnih finansija od okvirno tri odsto BDP-a, projektovani deficit javne potrošnje se, kako se dodaje, nalazi u okvirima mastrihtskog kriterijuma deficita budžetske potrošnje, i u skladu je sa kriterijumima fiskalne odgovornosti, utvrđenim Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

“Dodatno, rebalansom budžeta projektuje se ulazak u zonu suficita tekuće potrošnje, odnosno ostvarenje zlatnog fiskalnog pravila kojim se definiše zaduženje države isključivo za potrebe infrastrukturnih projekata”, navodi se u saopštenju.

Shodno ažuriranim fiskalnom okviru, nedostajuća sredstva za finansiranje budžeta za ovu godinu umanjena su 167 miliona EUR.