vlada-750x385

 

Vlada je odlučila da nagradi zaposlene u ustanovama socijalne i dječje zaštite, jer su period borbe protiv daljeg širenja koronavirusa proveli u izolaciji zajedno sa svojim korisnicima.

 

“Pokazalo se da su navedene mjere uticale, da nije bilo slučajeva pojave zaraze virusom kako korisnika, tako i zaposlenih,” navodi se u informaciji o stimulaciji o kojoj se raspravljalo na sjednici Vlade.

Ministarstvo finansija dalo je pozitivno mišljenje da njima zarade za april i maj budu uvećane za 15 odsto.

Kako su “Vijesti” ranije objavile, ove ustanove su bile zatvorene od 13. marta više od 200 zaposlenih i preko 700 njihovih korisnika su bili u potpunoj izolaciji.

Ustanove koje su primjenjivale mjere izolacije su podgorički zavod ”Komanski most” i centar “Ljubović”, kao i domovi za stara lica u Risnu, Bijelom Polju i Beranama.

Iz Vlade su posebno istakli da je, kada je u pitanju zaštita djece i zaposlenih, i “Ljubović” primjenio mjere izolacije imajući u vidu da se ustanova nalazi u gradu koji je imao najviše evidentiranih slučaja, pa samim tim i veći rizik od pojave COVID-19.

Pored primjene svih preporučenih mjera u pogledu izolacije korisnika smještaja, izolacija zaposlenih se realizovala putem obezbjeđenja smještaja zaposlenih u samim ustanovama, gdje su za to postojali smještajni kapaciteti ili putem obezbjeđenja smještaja u odgovarajućim hotelskim kapacitetima koji su dati na raspolaganje.

Rad navedenih ustanova organizovan je u vidu smjenskog rada u periodu od 24 sata.

“Imajući u vidu kategorije korisnika, radi se o izuzetno teškom i odgovornom poslu, koji je dodatno usložnjen novonastalom situacijom od pojave koronavirusa, zbog potrebe dodatnog angažovanja na zaštiti od infekcije, kao i primjene zaštite putem izolacije. Takođe, ukazujemo da je u pojedinim ustanovama, posebno kada su u pitanju ustanove za smještaj starih lica i lica sa invaliditetom, jedan broj korisnika nepokretan, da ustanove imaju manje izvršilaca od onih predviđenih sistematizacijom, koji ulažu vanredne napore zbog nedostatka radne snage a sve u cilju normalnog funkcionisanja ustanove”, navodi se u obrazloženju.

Napominju da je jedan broj zaposlenih koristio pravo na porodiljsko odsustvo ili bolovanje, kao i pravo na godišnji odmor.

loading…