Vlada je dala saglasnost Morskom dobru da kupi ili iznajmi do šest trajekata na liniji Kamenari-Lepetane.

Vlada se na sjednici upoznala sa Informacijom Morskog dobra o davanju saglasnosti za sprovođenje hitnog postupka javne nabavke kupovine ili zakupa ukupno do šest trajekata i prateće opreme, nakon čega je preduzeću dala saglasnost za tu aktivnost.
Morsko dobro bi finansijska sredstva za tu javnu nabavku obezbijedilo iz budžetskih sredstava ili kreditnog zaduženja.

„Nalaže se Morskom dobru da u cilju obezbjeđenja finansijskih sredstava za tu javnu nabavku, u roku od 30 dana od pokretanja javne nabavke, pokrene proceduru izmjena plana korišćenja sredstava za ovu godinu“, navodi se u zaključku Vlade.
Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ana Novaković Đurović, podsjetila je da je Vlada na sjednici počekom februara donijela zaključak kojim se, između ostalog, Morsko dobro zadužuje da u što hitniijem roku, ne dužem od 45 dana, preuzme obavljanje djelatnosti linijskog pomorskog saobraćaja na relaciji Kamenari-Lepetane do završetka postupka za davanje koncesije.
„U cilju postupanja po navedenom zaključku, neophodno je sprovesti hitan postupak javne nabavke kupovine ili zakupa ukupno do šest trajekata i prateće orpeme za njihovo funkcionisanje u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama“, rekla je Novaković Đurović.
Premijer Dritan Abazović kazao je da će Vlada učiniti sve da ubrza proceduru, kako bi nova plovila stigla u Bokokotorski zaliv.
On je naveo da trajekt Vasilije, koji trenutno prevozi na relaciji Kamenari-Lepetane, dnevno u prosjeku besplatno preveze između 1,3 hiljade i 1,4 hiljade vozila.
„Vasilije za sada radi besprekorno. Da je Vasilije radio 20 godina i da je naplaćivao, ne po pet EUR, nego po tri EUR, mi bismo do sad imali svemirski brod koji bi prevozio kamione, auta i turiste, a ne trajekt. Zato je i pomama. Čim se digne prašina, znajte da je nekome pogođena žila kada je u pitanju džep“, poručio je Abazović i dodao da su tu najviše vidi koliko ko voli državu.