vlada Crne Gore

Vlada je za nabavku 70 hiljada brzih antigenskih testova iz tekuće budžetske rezerve izdvojila 700 hiljada EUR.

U saopštenju o odlukama donijetim 5. i 9. novembra bez održavanja sjednica, navodi se da je Vlada usvojila Informaciju o potrebi obezbjeđivanja sredstava za nabavku brzih antigenskih testova na novi koronavirus.

“Po preporuci Instituta za javno zdravlje, po hitnom postupku, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, realizuje se nabavka 70 hiljada antigenskih testova za novembar”, kaže se u saopštenju.

Usvojena je Informaciju o isplati stimulacije za zaposlene u sektoru javnog zdravstva koji rade sa COVID-19 pacijentima za oktobar.

Iz Vlade su podsjetili da je data saglasnost da se u uslovima vanrednih okolnosti za zaposlene u sektoru javnog zdravstva koji rade sa COVID pacijentima, kao i zaposlenima u Institutu, isplati stimulans od 30 odsto na redovnu zaradu za septembar.

“U skladu sa Odlukom 2,5 hiljada zaposlenih u javnom sektoru zdravstva ili 29 odsto od ukupnog broja zaposlenih dobilo je stimulacije u ukupnom iznosu od 271.408 EUR neto, odnosno 405.077 EUR bruto”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Ministarstvo zdravlja predložilo da se stimulans do 30 odsto na redovnu zaradu isplati i za oktobar.

Vlada je usvojila Informaciju o potpisivanju Amandmana sedam za Memorandum o razumijevanju broj IV, u vezi sa NAVSTAR globalnim pozicionim sistemom (GPS).

U Informaciji se navodi da je NAVSTAR globalni sistem za pozicioniranje (GPS), razvio Sekretarijat odbrane Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

“Pristup sistemu se kontorliše selektivnom dostupnošću i tehnikama za sprečavanje neovlašćenog pristupa”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u cilju podrške zajedničkim interesima nacionalne odbrane država koje nijesu iz SAD-a, da bi organi nacionalne odbrane bili vojni korisnici ovog sistema, potpisan Memorandum o razumijevanju u vezi sa NAVSTAR globalnim pozicionim sistemom (GPS).

Memorandum predstavlja ovlašćenje i odobrenje SAD-a za učesnike koji nijesu iz te države da nabave i koriste GPS-PPS korisničku opremu.

Iz Vlade su podsjetili da je dosadašnja praksa bila da svaka nova članica NATO potpiše Amandman za Memorandum, a posljednja potpisnica je bila Crna Gora, 2018. godine, gdje je originalnom dokumentu dodat Amandman šest.

Za Sjevernu Makedoniju pripremljen je Amandman sedam, koji treba da potpišu sve članica NATO-a tokom plenarnog zasijedanja C3B (Consultation, Command and Control Board), koje će se održati u novembru. Tim povodom vojni predstavnik Crne Gore pri NATO i Evropskoj uniji, Dragan Samardžić, ovlašćen je da potpiše Amandman”, zaključuje se u saopštenju.

Usvojena je Informacija u vezi sa projektom Integrisani informacioni sistem socijalnog staranja (IISSS) – e-socijalni karton i Prijedlog aneksa Sporazuma o finansiranju između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Vlade.

U Informaciji je navedeno da je trajanje zajedničkog projekta UNDP-a i Vlade, koje je planirano do kraja godine, Aneksom produženo za devet mjeseci.

Aneks će, kako su kazali iz Vlade, rezultirati povećanjem ugovorene vrijednosti u iznosu od 252 hiljade EUR, čime ukupna ugovorena vrijednost izmijenjenog Sporazuma sada ukupno iznosi 1.553.600 EUR.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je odredila dramaturga Vasko Raičević za predsjednika Savjeta Crnogorskog narodnog pozorišta, a za člana Savjeta reditelja Senada Šahmanović.

“Za člana Savjeta Filmskog centra imenovan je književnik i televizijski autor Bogić Rakočević umjesto Ilije Subotića koji je razriješen dužnosti zbog podnošenja ostavke”, navodi se u saopštenju.

Na dužnost direktora Uprave za željeznice imenovan je Marko Zečević, dosadašnji v.d.direktora te uprave.

Za generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava postavljen je Leon Gjokaj, dosadašnji v.d. generalnog direktora tog direktorata.

“Na lični zahtjev razriješeni su dužnosti državni sekretari u Ministarstvu vanjskih poslova Vladimir Radulović i u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dragan Pejanović”, kaže se u saopštenju.

Na lični zahtjev razriješeni su članovi Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata Marina Vučiević i Vjera Šoć, a imenovani su Marko Ćipović i Radomir Ražnatović.