Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 42. sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, razmotrila više kadrovskih pitanja.

U tom kontekstu, Vlada je:
1. Donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za informatiku i analitičko-statističke poslove u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Nede Ojdanić,
2. Donijela Rješenje o imenovanju Nede Ojdanić za državnu sekretarku u Ministarstvu sporta i mladih,
3. Odredila Kostu Leovca za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na X vanrednoj Skupštini akcionara Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo,
4. Donijela Rješenje o imenovanju Branke Tomović za članicu Savjeta Javne ustanove Prirodnjački muzej Crne Gore,
5. Donijela Rješenje o imenovanju Marine Knežević za članicu Savjeta Javne ustanove Muzički centar Crne Gore,
6. Donijela Rješenje o imenovanju Bobana Medojevića za člana Savjeta Javne ustanove Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević”,
7. Donijela Rješenje o imenovanju Željka Čelebića za člana Savjeta Javne ustanove Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore,
8. Predlažila Skupštini akcionara „Luka Bar“ AD Bar da za članove Odbora direktora „Luka Bar“ AD Bar izabere: Darka Pekića, Vladimira Dragovića, Nedžiba Ibrišimovića, dr Miroslava Šepića i Marka Maraša,
9. Odredila Dina Tutundžića za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara „Luka Bar“ AD Bar,
10. Donijela Rješenje o postavljenju Snežane Remiković za pomoćnicu direktora Uprave za statistiku – rukovoditeljku Sektora socijalnih statistika i demografije,
11. Donijela Rješenje o postavljenju Branke Raičević za pomoćnicu direktora Uprave za statistiku – rukovoditeljku Sektora za informatičku obradu podataka,
12. Donijela Rješenje o određivanju Jelene Grdinić za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo u Ministarstvu pravde,
13. Donijela Rješenje o određivanju Naima Đokaja za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za kapitalne projekte – rukovodioca Sektora za realizaciju IPA projekata,
14. Donijela Rješenje o imenovanju Sanje Laković za članicu Upravnog odbora JU Centar za socijani rad za opštine Pljevlja i Žabljak,
15. donijela Rješenje o postavljenju Adisa Pepića za sekretara Ministarstva rada i socijalnog staranja,
16. Donijela Rješenje o postavljenju Merside Aljićević za generalnu direktoricu Direktorata za socijalnu i dječiju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja,
17. Donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Igora Nišavića
18. Donijela Rješenje o postavljenju Igora Nišavića za sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.