Mladi Nikšića

U Crnoj Gori je, prema podacima Centralne banke (CBCG), na kraju septembra u blokadi bilo 16,07 hiljada preduzeća i preduzetnika, 1,61 odsto više nego u avgustu.

Ukupan iznos duga na osnovu kojeg su blokirani računi je 625,4 miliona eura, što je neznatno manje nego na kraju avgusta, prenosi Mina business.

Koncentracija duga je, kako je saopšteno iz CBCG, relativno velika, tako da deset najvećih dužnika, odnosno 0,06 odsto ukupno evidentiranih, učestvuje sa 13,06 odsto u ukupnom iznosu blokade. Njima je blokirano 81,69 miliona eura.
Oko 35,27 odsto ukupnog iznosa blokade ili 220,62 miliona eura otpada na 50 najvećih dužnika, koji čine 0,32 odsto svih evidentiranih.
U neprekidnoj blokadi do jedne godine bilo je 2,03 hiljade dužnika čija je blokada iznosila 30,02 miliona eura, što je 4,8 odsto ukupnog iznosa blokade.
Duže od godinu u blokadi je 14,04 hiljade kompanija ili preduzetnika, kojima je blokirano ukupno skoro 595,38 miliona eura.