U Crnoj Gori prošle godine urađeno je 474 vještačkih oplodnji, a Fond za zdravstveno osiguranje je u te svrhe izdvojio oko 817 hiljada eura, prenosi agencija Mina.

Portparol FZO, Amer Ramusović, rekao je da su od 1. januara do 31. decembra prošle godine vantjelesne oplodnje obavljene u privatnoj zdravstvenoj ustanovi Life Podgorica 112, u PZU Ars medica Podgorica njih 112, u Kodri 25 i u PZU Humana reprodukcija iz Budve 105.

„Što znači da je u privatnim zdravstvenim ustanovama iz Crne Gore, koje imaju zaključen ugovor sa FZO obavljeno ukupno 354 postupaka vantjelesne oplodnje“, rekao je Ramusović.

On je precizirao da je u javnoj zdravstvenoj ustanovi u Opštoj bolnici Cetinje obavljeno ukupno 120, a ukupan broj obavljenih postupaka u prošloj godini u pet zdravstvenih ustanova sa kojima FZO ima zaključen ugovor je 474.

„Što se tiče sredstava izdvojenih za te svrhe PZU Life po osnovu faktura uplaćeno je 185,83 hiljada eura, PZU Ars medica 160,35 hiljada eura, Bolnici Kodra 41,41 hiljada eura, PZU Humana reprodukacija 181,20 hiljada eura, što ukupno za privatne zdravstvene ustanove po ovom osnovu iznosi 568,80 hiljada eura, a Opštoj bolnici Cetinje uplaćeno je 248,20 hiljada eura, što ukupno iznosi za svih pet zdravstvenih ustanova 817,01 hiljada eura“, naveo je Ramusović.

On je kazao da se cijena jednog tretmana vještačke oplodnje kreće oko dvije hiljade eura, u zavisnosti od medicinskog statusa osiguranika koji obavljaju postupak vantjelesne oplodnje.

“Naime, tačno su propisane vrste usluga koje FZO finasira, kao i količine i vrste lijekova“, kazao je Ramusović.

On ističe da od 4. jula prošle godine, osiguranici FZO-a ostvaruju pravo na oplodnju postupcima asistirane reproduktivne tehnologije (ART) u skladu sa zakonom, na osnovu uputa izabranog ginekologa.

„Predlog za ovu zdravstvenu uslugu, na osnovu medicinske dokumentacije daje Konzilijum za liječenje steriliteta Kliničkog centra Crne Gore. Izvještaj Konzilijuma treba da bude obrazložen, baziran na prethodnom liječenju i ispitivanju osiguranog lica odnosno partnera, sa predlogom da je indikovan postupak vantjelesne oplodnje“, pojasnio je Ramusović.

Osiguranci se, prema njegovim riječima, upućuju u zdravstvene ustanove sa kojima FZO ima zaključen ugovor za pružanje vantjelesne oplodnje i to Opšta bolnica Cetinje, Bolnica Kodra, PZU Life,PZU Ars Medica i PZU Humana reprodukcija.

Ramusović je pojasnio da, s obzirom da je ostvarivanje prava na postupak vantjelesne oplodnje obezbijeđeno u naprijed navedenim zdravstvenim ustanovama, to osigurana lica koja ostvare postupak vantjelesne oplodnje u drugim zdravstvenim ustanovama i mimo naprijed navedenog načina, nemaju pravo na refundaciju troškova obavljene vantjelesne oplodnje.

“Dakle, medicinska dokumentacija je kriterijum na osnovu kojih izabrani ginekolozi i Konzilijum za liječenje steriliteta KCCG predlažu parove-osiguranike za postupak vantjelesne oplodnje”, precizirao je Ramusović.