Venac

Koncert folklornih ansambala JU„Zahumlje“ Nikšić sa gostom folklornim ansamblom „Venac“(Priština – Gračanica) biće upriličen u utorak 28.9.2021. godine u sali JU Nikšićko pozorište.

„Ansambl narodnih igara i pesama Kosova i Metohije „Venac“ osnovan je 1964. u Prištini od strane Ministarstva kulture Republike Srbije pod imenom “Šota”. Šota je pokrajinski profesionalni ansambl koji ima za cilj da očuva i razvija narodni folklor (narodne igre i pesme) i da ispita mogućnosti pronalaženja novih vidova narodne umetnosti. 1993. godine Ansambl menja ime u „Venac“.