Velika kiša koja se sručila prošle noći i ovaj put je pokupila otpadne vode i rudu sa rudokopa Seoce. Mačak je opet pocrvenio, a sa njim i Gračanica i Liverovićko jezero. Institucije izgleda nijesu u stanju da riješe ovaj problem.