Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić (UZPD) u sklopu projekta “Dobra informisanost vodi do dobrih rezultata” napravilo je brošuru “Reforma sistema procjene invaliditeta u Crnoj Gori“. Projekat se sprovodi u opštini Nikšić, a podržan je u okviru projekta: Reforma nacionalnog sistema procjene invaliditeta, koji finansira Evropska unija, a implementira UNDP.

“Postojeći sistem procjene invaliditeta u Crnoj Gori baziran je dominantno na medicinskom, a ne na modelu zasnovanom na ljudskim pravima koji je promovisan UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom. Potrebno je da se prilikom procjene invaliditeta pored oštećenja u obzir uzme i funkcionisanje kao i potreba za podrškom za prevazilaženje barijera koje otežavaju nesmetano i samostalno funkcionisanje osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori”, zaključci su UZPD, navedeni u brošuri.

Dodaje se da je aktuelni sistem procjene invaliditeta komplikovan, spor, skup i neprilagođen potrebama OSI. UZPD u brošuri ističe da trenutno procjenu invaliditeta vrši više od 30 različitih komisijai da je preko 200 osoba angažovanih u tim komisijama.

“Procjena se vrši na osnovu 6 zakona i 17 podzakonskih akata. Odluke se donose na osnovu različitih kriterijuma. Rezultat svega toga je osoba sa invaliditetom, koja je na margini crnogorskog društva, bez odgovarajuće podrške, da ostvari svoje pune potencijale i živi život bez barijera”, zaključuje se u brošuri UZPD.

Brošuru “Reforma sistema procjene invaliditeta u Crnoj Gori” kao i rezultate projekta “Dobra informisanost vodi do dobrih rezultata” Udruženje će predstaviti 01.03.2022. u IPC Tehnopolis.