Vlada je donijela Program gazdovanja šumama za ovu godinu, za čiju realizaciju je planirano 6,67 miliona EUR.

 

“Programom, šume i šumsko zemljište uživaju posebnu zaštitu, koja se kao važan interes ostvaruje očuvanjem šuma i šumskog zemljišta sa svim njihovim funkcijama”, kaže se u saopštenju.

 

Navodi se da se zaštita šuma ostvaruje održivim i multifunkcionalnim gazdovanjem, kao i očuvanjem i unapređenjem biološke i pejzažne raznovrsnosti šuma i podizanjem nivoa kvaliteta životne sredine.

 

Kako je saopšteno, za realizaciju Programa budžetom za ovu godinu planirano je 6.677.903 EUR.

 

“Program predstavlja sveobuhvatan plan aktivnosti koje se ogledaju prije svega na preduzimanju mjera na uređivanju šuma/izradi Programa gazdovanja šumama, zaštiti šuma, uzgoju šuma, korišćenju šuma, izgradnji i rekonstrukciji šumskih puteva, korišćenju nedrvnih šumskih proizvoda i upravljanju lovištima posebne namjene”, kaže se u saopštenju.

 

Vlada je usvojila Informaciju o plaćanju advokatske kancelarije Harrisons o analizi Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika Brskovo.

 

Kako se navodi, za to je odobrena 32,1 hiljada EUR iz Tekuće budžetske rezerve.

 

Vlada je usvojila i Informaciju o realizaciji projekta Solari 5000+ (70MW) za fizička i pravna lica.

 

“Zasnovan na pozitivnim efektima projekta SOLARI 3000 + i SOLARI 500+ i enormnim interesovanjem korisnika, projekat SOLARI 5000+ ima za cilj da dalje doprinese ostvarenju energetskih i klimatskih ciljeva kojima Crna Gora teži”, kaže se u saopštenju.

 

Navodi se da je cilj tog projekta i doprinos ispunjenju međunarodno preuzetih obaveza, a njegovom realizacijom doprinosi se razvoju zelene ekonomije.

 

“Istovremeno, realizacija projekta treba da doprinese i smanjenju energetskog siromaštva, jednom takođe važnom izazovu sa kojim se suočavaju sve zemlje u razvoju u vremenima globalne energetske krize”, dodaje se u saopštenju.

 

Iz Vlade su kazali da se realizacijom tih obaveza doprinosi ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz procesa pristupanja Evropskoj uniji (EU), odnosno smanjenu upotrebe fosilnih goriva i većom upotrebom obnovljivih izvora energije.

 

“Vlada se saglasila da visina subvencije krajnjim korisnicima Projekta iznosi 20 odsto od ukupnog iznosa investicije kupovine i ugradnje foto naponskih panela svakog pojedinačnog korisnika Projekta, koja sredstva će se obezbijediti iz sredstava Fonda za zaštitu životne sredine (Eko-fonda) i Elektroprivrede Crne Gore u iznosu od po deset odsto”, kaže se u saopštenju.

 

Navodi se da je Vlada donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi postavljanja 10 KV kablovskog voda od trafostanice “TS 35/10 KV Kuk” do niskonaponske distributivne trafostanice „NDTS 10/0, 4 kv 2×1000 KVA Kuk“, radi napajanja Žičare Kotor – Lovćen.

 

“Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi postavljanja 10kV kabloblovskog voda za napajanje Žiračare Kotor – Lovćen od ključnog je značaja za turistički razvoj ovog područja”, kazali su iz Vlade.

 

Kako su rekli, žičara je krunski turistički resurs Bokokotorskog zaliva, a njeno napajanje stabilnom i pouzdanom električnom snagom presudno je za funkcionalnost i efikasnost Žičare.

 

“Odluka o utvrđivanju javnog interesa za ovu infrastrukturnu izgradnju ne samo što osigurava stabilnost Žiačare i unapređuje turističko iskustvo, već i predstavlja ključni korak ka daljem razvoju turizma u tom području, što ima pozitivan uticaj na ekonomski i društveni razvoj lokalne zajednice”, dodali su iz Vlade.

 

Oni su naveli da će se omogućiti elektrifikicija Žičare Kotor – Lovćen izgradnjom neophodne infrastrukture.

 

“Takođe, definisaće se pravni okvir za projekat koji štiti interese kako vlasnika zemljišta tako i investitora projekta”, rekli su iz Vlade.

 

Izvor: Mina