Na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore realizuju se programi obuke energetskih menadžera za potrebe ministarstva Vlade Crne Gore i jedinica lokalne samouprave.

Obuke su započete krajem 2019, u okviru saradnje i sporazuma Direktorata za energetsku efikasnost Ministarstva ekonomije i Mašinskog fakulteta Univerzitetu Crne Gore, i nastavljaju se u 2020. godini.

Program obuke je namijenjen energetskim menadžerima iz organa državne uprave, jedinica lokalnih samouprava i njihovih javnih službi. Sastoje se od sedam modula koji pokrivaju različite teme relevantne za upravljanje energijom.

Prva radionica je održana na Mašinskom fakultetu UCG u decembru 2019. godine, dok je druga zbog epidemije korona virusa realizovana sredinom aprila, korišćenjem ZOOM aplikacije za onlajn sastanke.

Realizacija treće radionice je podržana projektom Otvoreni regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE) koji u ime njemačke vlade sprovodi Njemačko društvo za tehničku saradnju (GIZ).

Treći modul čini obuka energetskih menadžera za rad na specijalizovanoj web platfrmi za monitoring i verifikaciju ušteda energije (MVP) kroz primjenu mjera energetske efikasnosti. Platforma je razvijena u okviru GIZ ORF-EE projekta.

Shodno članu 13a Zakona o efikasnom korišćenju energije, specijalizovani software za prikupljanje podataka o energetskoj potrošnji u svim javnim ustanovama (MVP) je predviđen kao glavni alat za izvještavanje svih subjekata prema Ministarstvu ekonomije o realizovanim mjerama energetske efikasnosti i postignutim uštedama.

Realizacija treće radionice koja zahtjeva obuku na softveru i individualni rad sa polaznicima, predviđena za jun 2020. godine, odigravala se u tri ciklusa, u posebnim terminima: 18, 22. i 25. juna 2020. godine.

Polaznicima obuke su se obratili prof. dr Igor Vušanović, dekan Mašinskog fakulteta, Božidar Pavlović, načelnik u Direktoratu za energetsku efikasnost Ministarstva ekonomije i Jasna Sekulović, rukovodilac projekta u ime GIZ kancelarije Podgorica. Nakon uvodnih obraćanja prof. dr Zoran Miljanić sa Elektrotehničkog fakulteta i doc. dr Esad Tombarević sa Mašinskog fakulteta su polaznicima prezentirali MVP platformu i kroz niz praktičnih primjera pokazali njene mogućnosti.

Uspješan nastavak saradnje Ministarstva ekonomije i Mašinskog fakulteta na realizaciji programa obuke se očekuje i u nastavku godine.

Izvor: UCG