Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije na visokom nivou počeće uskoro sa objavljivanjem dokumentacije za auto-put i nastaviće da objavljuje dokumentaciju o dodjeli stanova i kredita funkcionerima, saopšteno je nakon sjednice tog savjeta.
Kako je saopšteno iz Vlade, savjet će organizovati i konferenciju za novinare na temu prodaje državne imovine u prethodnom periodu.
Na sjednici je, kako se navodi, usvojen Predlog Polugodišnjeg izvještaja koji će biti dostavljen Vladi na usvajanje.
“U izvještaju se navodi da je Savjet zaprimio 40 prijava koje su dostavili građani ili nadležni državni organi, a Stručnom tijelu su se direktno obratila tri zviždača koji imaju detaljnije informacije o predmetima u nadležnosti Savjeta, kao i više drugih lica. S tim u vezi Stručni tim Savjeta je uzeo u rad i dodatne slučajeve”, dodaje se u saopštenju.
Ističe se da je Savjet podnio 355 zahtjeva za dostavljanje informacija i dobili su 286 odgovora državnih organa, a na 69 zahtjeva nije odgovoreno.
Iz Vlade su kazali da je usvojen izvještaj o podnijetim preporukama državnim organima.
“Savjet je uputio preporuku o obustavi isplate iz budžetske rezerve, preporuku za izmjene Odluke o dodjeli stanova i kredita javnim funkcionerima, kao i preporuku za uvezivanje baza podataka organa državne uprave”, kaže se u saopštenju.
Stručni tim Savjeta je, kako su kazali, održao dvije pres konferencije u kojima je javnost upoznata sa zloupotrebama državne imovine, a u vezi sa dodjelom stanova i kredita funkcionerima.
Iz Savjeta su saopštili da su im iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja date informacije o preduzetim aktivnostima i planovima vezanim za transparentnost budžetske potrošnje.
“Savjet je donio zaključak da preporuči Vladi da zaduži Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da pripremi analizu ograničenja za uspostavljanje pretražive internet baze podataka budžetskih rashoda”, navodi se u saopštenju.
Kako je saopšteno iz Vlade, savjet će organizovati i konferenciju za novinare na temu prodaje državne imovine u prethodnom periodu.
Na sjednici je, kako se navodi, usvojen Predlog Polugodišnjeg izvještaja koji će biti dostavljen Vladi na usvajanje.
“U izvještaju se navodi da je Savjet zaprimio 40 prijava koje su dostavili građani ili nadležni državni organi, a Stručnom tijelu su se direktno obratila tri zviždača koji imaju detaljnije informacije o predmetima u nadležnosti Savjeta, kao i više drugih lica. S tim u vezi Stručni tim Savjeta je uzeo u rad i dodatne slučajeve”, dodaje se u saopštenju.
Ističe se da je Savjet podnio 355 zahtjeva za dostavljanje informacija i dobili su 286 odgovora državnih organa, a na 69 zahtjeva nije odgovoreno.
Iz Vlade su kazali da je usvojen izvještaj o podnijetim preporukama državnim organima.
“Savjet je uputio preporuku o obustavi isplate iz budžetske rezerve, preporuku za izmjene Odluke o dodjeli stanova i kredita javnim funkcionerima, kao i preporuku za uvezivanje baza podataka organa državne uprave”, kaže se u saopštenju.
Stručni tim Savjeta je, kako su kazali, održao dvije pres konferencije u kojima je javnost upoznata sa zloupotrebama državne imovine, a u vezi sa dodjelom stanova i kredita funkcionerima.
Iz Savjeta su saopštili da su im iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja date informacije o preduzetim aktivnostima i planovima vezanim za transparentnost budžetske potrošnje.
“Savjet je donio zaključak da preporuči Vladi da zaduži Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da pripremi analizu ograničenja za uspostavljanje pretražive internet baze podataka budžetskih rashoda”, navodi se u saopštenju. Izvor: Mina