Pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju praznik posvećen Usekovanju glave Svetog Jovana Krstitelja.

Sveti Jovan se praznuje više puta u godini: 7. jula – Ivanjdan – rođenje Svetog Jovana, 11. septembra – Usekovanje glave i 6. oktobra kada se obilježava svetiteljevo začeće.
Sveti Jovan Krstitelj rođen je šest meseci prije Hrista (7. jula) i zato je nazvan Preteča, jer je ljude pripremao za dolazak Spasitelja. Među ličnostima jevanđeljskim koji okružuju Spasitelja, Sveti Jovan Krstitelj zauzima posebno mjesto. On je na dan Bogojavljenja u rijeci Jordan krstio Gospoda Isusa Hrista i zato je crkva dan po Bogojavljenju posvijetila njegovom spomenu.

Poput mnogih hrišćana koji su stradali na putu Gospodnjem i Sveti Jovan je posečen u vrijeme cara Iroda. Danas se podsjeća na stradanje Svetog Jovana, kome je, po naređenju Iroda Antipa, glava odsečena i na srebrnom tanjiru donijeta pred njegovu pastorku, igračicu Salomu.

Prilikom proslave Irodovog rođendana, tokom pijančenja i orgijanja, Saloma je odigrala svoj ples “Sedam velova”, posijle kojeg joj je Irod ponudio da traži šta god hoće. Na nagovor majke, ona je zatražila glavu Svetog Jovana. Sveti Jovan je primjer čvrste i nepokolebljive vjere, poštenja, odvažnosti i istinoljubivosti. To je i bio uzrok njegovog stradanja, jer je javno govorio o nemoralu i bludu cara Iroda, koji je živeo u grijehu sa svojom snahom Irodijadom, majkom Salome.

Dan Usekovanja vjernici provode u molitvi, uzdržavanju i strogom postu. Ne jede se i ne pije ništa što je crveno, jer boja simbolizuje nevino prolivenu svetiteljevu krv.
Toga dana vjernici ne slave i ne vesele se, a po mogućstvu, u ruke ne uzimaju nož, u znak sećanja na stradanje Jovanovo.

Usekovanje se u hrišćanskom svetu obilježava i kao dan kada je osvećena crkva koju su na grobu svetog Jovana Krstitelja podigli car Konstantin i carica Jelena.