Direktorat za vanredne situacije i komandiri službi zaštite i spašavanje apelovali su na građane da urede dvorišta i imanja, čime će značajno doprinijeti da se rizik od nastanka požara svede na najmanju moguću mjeru.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da su predstavnici Direktorata i komandiri službi zaštite i spašavanje razgovarali u cilju adekvatne pripreme za predstojeću požarnu sezonu, prenosi RTCG.
Navodi se da su na sastanku analizirani postojeći kapaciteti sistema zaštite i spašavanja na lokalnom i državnom nivou.
Ocijenjeno je da je svako iz svoje nadležnosti preduzeo konkretne mjere i radnje da što spremnije bude dočekana nastupajuća požarna sezona.
„Posebno apelujemo na građane da urede svoja dvorišta i imanja, čime će značajno doprinijeti da se rizik od nastanka požara svede na najmanju moguću mjeru, kao i da se u slučaju nastanka požara uključe u pružanje pomoći službama zaštite i poštuju preporuke nadležnih službi i organa”, kaže se u saopštenju.
Istaknuto je da skoro sve opštinske službe zaštite i spašavanja imaju povećana budžetska izdvajanja za ovu godinu, što će omogućiti nabavku opreme i sredstava potrebnih za gašenje požara na otvorenom prostoru.
„Posebno je naglašeno sprovođenje preventivnih aktivnosti u smislu izrade i ažuriranja planske dokumentacije, uređenja protivpožarnih puteva, prosjeka u šumskom području koje je pod rizikom od požara, kao i pripremu rezervoara (bistijerni) sa vodom i uključivanje vizuelno-osmatračke djelatnosti”, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je dogovoreno da sve opštine održe sastanke opštinskih timova za zaštitu i spašavanje, na kojima će dodatno razmatrati kapacitete sistema zaštite i spašavanja na opštinskom nivou i utvrditi neophodnost sprovođenja dodatnih preventivnih mjera zaštite i spašavanja od požara.
„Posebno je razgovarano o obavezama i nadležnostima Javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore i Uprave za šume u zaštiti šumskih područja od požara, angažovanju neophodnog broja osmatrača tokom požarne sezone, izradi planova zaštite i spašavanja, kao i nabavci materijalno-tehničkih sredstava za gašenje požara na otvorenom prostoru”, navode iz MUP-a.
Direktorat za vanredne situacije će, kako su kazali, intenzivirati svoje inspekcije i, u skladu sa nadležnostima, preduzimati mjere i radnje na unapređenju stanja zaštite i spašavanja od požara.
Navodi se da će biti održan sastanak sa predstavnicima Uprave policije u cilju definisanja adekvatnih rješenja za pronalaženje i procesuiranje počinilaca krivičnih djela podmetanja i izazivanja požara na otvorenom prostoru.