Univerzitet Crne Gore

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore usvojio je danas Elaborat o opravdanosti osnivanja interdisciplinarnog osnovnog i master studijskog programa Konzervacija i restauracija na Univerzitetu Crne Gore.

Predsjednik UO UCG prof dr. Duško Bjelica kazao je da je ova odluka donešena uz prethodno pozitivno mišljenje Senata i Mišljenje Centra za unapređenje kvaliteta UCG.
„Na osnovu ove odluke, uputiće se zahtjev Ministarstvu kulture Crne Gore za obezbjeđenje finansijskih sredstava za finansiranje studijskog programa, u skladu sa Zaključcima Vlade Crne Gore, od 30. jula 2020. godine“, kazao je predsjednik Bjelica.
Centru za unapređenje kvaliteta na Univerzitetu, dodaje Predsjednik, naloženo je da sprovede proceduru za akreditaciju studijskog programa u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o postupku akreditacije studijskih programa. Odluka će biti dostavljena Vladi Crne Gore.
Na danas održanoj elektronskoj sjednici UO UCG odobren je i upis četiri dodatna kandidata na doktorskim studijama Medicine, za studijsku 2020/21. godinu, a na predlog Senata UCG.
Takođe, na predlog Senata, odobren je i upis sedam kandidata na postdiplomske specijalističke studije Filozofskog fakulteta, tj. pet kandidata na programu Predškolsko vaspitanje i dva na programu Pedagogija, za studijsku 2020/21. godinu.
Upis dodatnog broja je u skladu sa licencom i vođenjem računa da se ne ugroze kriterijumi kvaliteta organizacije nastave.
Između ostalog, danas je usvojen i predlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Filozofskom i Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.