policija

Uprava policije apelovala je na građane i pravna lica da ne zloupotrebljavaju potvrde o izuzetku od zabrane međugradskog saobraćaja.

“Prilikom kontrole vozača koji upravljaju vozilima u međugradskom saobraćaju i drugih lica koja se kreću na javnim mjestima, kada je to naredbom Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti zabranjeno, od strane policijskih službenika je uočeno da se koristi veći broj potvrda o izuzetku zabrane međugradskog saobraćaja, koje su vozačima i drugim licima izdala pravna lica”, navedeno je u saopštenju.
Ove potvrde su, dodaju, nerijetno i predmet zloupotreba, pa ih pojedina pravna lica izdaju i licima koja kod njih nijesu zaposlena, odnosno članovima porodice, prijateljima i drugim licima.
U skladu sa preporukama Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, kako bi se spriječile zloupotreba potvrda, ukoliko se prilikom uvida i kontrole vozača ili lica na javnom mjestu provjerom utvrdi da:
· potvrda nije sačinjena na propisanom obrascu,
· u podaci nijesu navedeni precizno i tačno ( datum važenja od – do, vrijeme kretanja, djelatnost, i slično),
· ako je očigledno da je lice koje je posjeduje zloupotrebljava,
· ukoliko postoje osnovi sumnje u njenu vjerodostojnost,
policijski službenik, kako je objašjeno, takvo lice zadržava na licu mjesta i o tome obavještava nadležnog tužioca u cilju preuzimanja daljih mjera i radnji, kako protiv pravnog lica tako i protiv fizičkog lica koje je koristilo ovakav dokument.
Policijski službenici su, kako navode, u skladu sa zakonom već procesuirali određeni broj pravnih i fizičkih lica zbog zloupotreba ovakvih potvrda, a to će nastaviti da rade i u narednom periodu ukoliko budu evidnetirali ovakve vrste nedozvoljenih radnji.
“Ovim putem još jednom apelujemo na sve građane, kako učesnike u saobraćaju, tako i one na javnim mjestima, da poštuju preporuke i naredbe Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, kako bi olakšali rad i postupanje policijskih službenika i izbjegli eventualne zakonske posljedice koje proizilaze iz kršenja mjera”, zaključeno je u saopštenju policije.