upis

Kandidati za upis u prvu godinu osnovnih studija, za studijsku 2020/21. godinu, na Univerzitetu Crne Gore će se i u III upisnom roku prijavljivati elektronskim putem. Ukupan broj slobodnih mjesta u III upisnom roku, na budžetu, je 504.

Konkurs za upis studenata će biti raspisan i objavljen u srijedu, 2. septembra 2020. godine, u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me.
Prijave na Konkurs za slobodna mjesta podnosiće se u četvrtak, 3. septembra 2020. godine.
Slobodnih mjesta će biti na sljedećim fakultetima Univerziteta Crne Gore: Biotehnički (20), Elektrotehnički (3), Fakultet dramskih umjetnosti (22), Fakultet za sport i fizičko vaspitanje (20), Fakultet za turizam i hotelijerstvo (1), Filološki (160), Filozofski (60), Mašinski (87), Medicinski (28), Metalurško-tehnološki fakultet (30), Muzička akademija (13), Pomorski fakultet Kotor (27), Prirodno-matematički fakultet (33).
Univerzitet Crne Gore organizuje elektronsko prijavljivanje, imajući u vidu aktuelnu situaciju i mjere koje se preduzimaju radi prevencije i sprečavanja širenja COVID-19, u skladu sa važećim naredbama Ministarstva zdravlja i preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore.
Detaljnije informacije biće precizirane u tekstu Konkursa.
Izvor: UCG