Univerziteti Evrope , kondicija, mladi

Erasmus+ projekat „Evropski sistem praćenja fitnesa” (EUFITMOS) okupio je predstavnike partnerskih evropskih univerziteta u proširenom sastavu, među kojima i predstavnike Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, na radnom sastanku održanom onlajn, sa zajedničkim zadatkom – praćenje kondicije kod mladih.

Evropska mreža za praćenje kondicije kod mladih na onlajn platformi, biće jedan od rezultata ovog Erasmus+ projekta, na čijem su onlajn radnom sastanku, u ime Fakulteta, učestvovali dekan prof. dr Stevo Popović, doc. dr Bojan Mašanović i doc. dr Jovan Gardašević.
Pored generalnih informacija o projektu, na sastanku je bilo riječi i o kreiranju virtuelnog kursa EUFITMOS eLearning Course session, prezentacije dosadašnjih aktivnosti na njegovoj pripremi, kao i o daljoj dinamici rada i uticaju COVID-19 epidemije na prolongiranje rokova kada su praktična mjerenja u školama u pitanju. Ovaj onlajn kurs je namijenjen stručnim licima, sa namjerom uspostavljanja uniformnog protokola za praćenje kondicije kod mladih, u cijeloj Evropi.
Na redovnom sastanku su bili predstavnici ostalih partnerskih organizacija, učesnica ovog projekta: Udruženja za razvoj omladinskog sporta iz Portugalije, Tehničkog univerziteta iz Minhena iz Njemačke, Sportskog saveza Slovenije iz Slovenije, Univerziteta Aristotel iz Soluna iz Grčke i Univerzitetske fondacije Isabel i iz Španije.
Ovaj projekat se realizuje u okviru programa Erasmus+: Saradnja u partnerstvu na sportskom polju i neprofitnim evropskim sportskim događajima, a finansira ga evropska agencije EACEA. Kooordinator projekta je Fakultet humane kinetike Univerziteta u Lisabonu iz Portugalije.