oglas za posao
Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za saradnika/cu u nastavi u Nikšići
Potrebno je 5 izvršilaca.
Uslovi: student master studija koji je završio osnovne ili specijalističke studije sa najmanjom prosječnom ocjenom B (8,50); student doktorskih studija, odnosno doktorand koji je završio master studije sa najmanjom prosječnom ocjenom B (8,50); lice koje je steklo naučno zvanje doktor nauka. Bliži uslovi za izbor u zvanje saradnika u nastavi utvrđeni su članom 105 Statuta Univerziteta Crne Gore: pokazana sklonost za nastavni i naučno-istraživački rad, odnosno umjetnički rad (objavljeni naučni i stručni radovi, izlaganja na naučnim skupovima, pedagoško iskustvo, mobilnost, učešće u projektima i slično), dužina studiranja, nagrade za postignute uspjehe u studiranju
Oglas je objavljen 30. avgusta. Rok za prijavu je 8 dana od dana raspisivanja konkursa.
Kontakt podaci poslodavca:
020-414-270
020-414-234