Na osnovu prestižnog[ SCImago rangiranja](https://www.scimagoir.com/institution.php?idp=5851) svjetskih univerziteta, Univerzitet Crne Gore bilježi rast u najvažnijoj – istraživačkoj komponenti, tokom protekle 2021. godine, sa tendencijom daljeg rasta u 2022. godini. Sa 421. pozicije na kojoj je bio u 2020. godini, Univerzitet je u 2021. godini na 408. mjestu, ostvarujući tokom jedne godine bolju poziciju u odnosu na 13 visokoškolskih institucija sa naučnoistraživačkom djelatnošću.

 

Rezultati naučnoistraživačkog rada Univerziteta Crne Gore, koji ima svega oko 400 istraživača, utoliko su značajniji ukoliko se porede sa približno rangiranim univerzitetima, koji imaju višestruko veći broj istraživača i neuporedivo veći budžet. Od 4 000 rangiranih institucija, među kojima su Harvard, Stenford, Kembridž, kao i svi regionalni univerziteti, Univerzitet Crne Gore je na sredini ove liste, dok je u regiji Istočne Evrope u prvoj trećini. Univerzitet Crne Gore je prilično uporediv sa, na primjer, Univerzitetom u Splitu, iako je njegov budžet skoro tri puta veći. Na ovoj listi, jedini je rangirani univerzitet iz Crne Gore.

 

U pogledu naučnih i umjetničkih oblasti koje su posebno rangirane, naročito dobre rezultate bilježe oblasti Matematika, Ekonomija, kao i inženjerske nauke.

 

SCImago Institutions Rankings (SIR) obavlja klasifikaciju akademskih i istraživačkih institucija na osnovu tri različita skupa indikatora zasnovanih na istraživačkom učinku, rezultatima inovacija i društvenom uticaju koji se mjeri na osnovu “vidljivosti” na internetu.