UNICEF pomogao više od 24.000 djece i odraslih

Kriza izazvana koronavirusom uticala je na pravo svakog djeteta na zdravlje, obrazovanje, odgovarajući životni standard, kao i na pravo na zaštitu od nasilja, zlostavljanja i iskorišćavanja.

S ciljem da odgovore na ovu krizu u domenu prava djeteta, UNICEF i partneri iz međunarodne zajednice, privatnog i civilnog sektora udružili su snage s Vladom, centrima za socijalni rad, školama, predškolskim ustanovama i dnevnim centrima za djecu sa smetnjama u razvoju kako bi se Crnoj Gori pomoglo da najugroženijoj djeci i porodicama obezbijedi dodatnu podršku.
Kao rezultat tih napora, više od 24.000 djece i odraslih dobilo je dodatnu podršku, uključujući: novčanu pomoć kako bi se roditeljima pomoglo da pokriju osnovne troškove života, besplatne higijenske pakete, tablete, školski pribor, opremu za predškolske sportske aktivnosti kod kuće, maske, psihosocijalnu podršku i besplatnu pravnu pomoć.
Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander podsjeća da je prije krize izazvane koronavirusom jedno od troje djece u Crnoj Gori odrastalo u siromaštvu i da je sada taj broj vjerovatno još veći. Santander ističe da svi imamo moralnu odgovornost da podržimo najugroženije članove društva, jer je solidarnost temeljna vrijednost svakog funkcionalnog društva.
„Svjesni smo da siromaštvo nije samo manjak prihoda i da novčanu pomoć moramo dopuniti drugim ključnim uslugama i podrškom. Iz tog razloga, zajedno s partnerima iz svih sektora društva – međunarodne zajednice, privatnog i civilnog sektora, podržali smo Vladu, škole, vrtiće, dnevne centre za djecu sa smetnjama u razvoju i centre za socijalni rad da što većem broju ugroženih porodica tokom krize pruže usluge iz domena socijalne i dječje zaštite, obrazovanja i zdravstva“, poručio je Santander.
Od početka pandemije COVID-a-19, uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Danske, Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, posredstvom NVO Grupa 484, i uz podršku Telenora, UNICEF i partneri – Crveni krst, Udruženje Roditelji, NVO Juventas, Specijalna olimpijada, Udruženje mladih sa hendikepom i udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju NARDOS, Naša inicijativa i Zračak nade–distribuirali su humanitarnu pomoć najugroženijima u svakoj opštini.
Najranjivija djeca i porodice su identifikovane na osnovu informacija dostupnim u centrima za socijalni rad, školama, predškolskim ustanovama, dnevnim centrima za djecu sa smetnjama u razvoju i organizacijama civilnog društva.
Prema UN-ovoj Brzoj procjeni socijalnog uticaja pandemije COVID-a-19, kriza izazvana koronavirusom naročito je pogodila porodice s djecom sa smetnjama u razvoju, djecu i mlade bez roditeljskog staranja, one koji su već od ranije odrastali u siromaštvu, uključujući romsku i egipćansku djecu, porodice sa samohranim roditeljima, djecu u hraniteljskim porodicama, mlade u sukobu sa zakonom i djecu izloženu nasilju i zanemarivanju. Iz tog razloga, navedene grupe odabrane su kao prioritetne za podršku.
Kao rezultat navedenih aktivnosti, zahvaljujući Vladi Kraljevine Danske, oko 1.200 porodica dobilo je jednokratnu novčanu pomoć od centara za socijalni rad za pokrivanje osnovnih troškova života, poput hrane, odjeće, školskih potrepština i kirije. Uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, posredstvom NVO Grupa 484, više od 24.000 djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica, kao i romskih i egipćanskih porodica, dobili su higijenske pakete posredstvom Crvenog krsta, udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju i dnevnih centara za ovu djecu.
Takođe, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, posredstvom NVO Grupa 484, distribuirano je 800 tablet uređaja djeci sa smetnjama u razvoju, djeci u hraniteljskim porodicama, onoj koja odrastaju u porodicama sa samohranim roditeljima, djeci u romskoj i egipćanskoj zajednici i onoj koja žive u ustanovama za brigu o djeci.
Uz podršku istog donatora i UNICEF-a, oprema potrebna za učenje na daljinu i besplatna psihosocijalna podrška obezbijeđene su djevojčicama i dječacima koji odrastaju u Dječjem domu u Bijeloj. Zahvaljujući Telenoru, adolescenti u Centru za djecu i mlade „Ljubović“ dobili IT laboratoriju koja im omogućava da pristupe učenju na daljinu, kao i da prate programe neformalnog obrazovanja tokom krize izazvane koronavirusom.
Uz školski pribor, UNICEF je podijelio 40.000 maski školama, dok su, posredstvom Specijalne olimpijade, dodatna oprema i obuka obezbijeđeni za predškolske ustanove i porodice s djecom sa smetnjama u razvoju radi realizacije inkluzivnog sportskog programa kod kuće tokom pandemije COVID-a-19. Zahvaljujući podršci UNICEF-a i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, posredstvom NVO Grupa 484, Udruženje mladih sa hendikepom i Udruženje Roditelji podržali su roditelje i djecu da dobiju besplatnu pravnu pomoć i psihosocijalnu podršku tokom krize izazvane koronavirusom.
UNICEF će nastaviti da radi s partnerima iz svih sektora društva kako bi se obezbijedilo da se glas najugroženije djece i porodica čuje, kao i da im se pruži dodatna podrška koja najbolje odgovara njihovim potrebama tokom krize izazvane koronavirusom.