Rezultati istraživanja UNICEF-a sugerišu da više od 80 odsto djece u Crnoj Gori doživljava uskraćenost u barem jednom domenu života, bez obzira na starosnu dob, a njihov broj među djecom iz romskih i egipatskih naselja iznosi 96 odsto, konstatovano je u Nacrtu strategije ranog razvoja djeteta, o kojoj je nedavno završena javna rasprava. Podaci iz tog dokumenta pokazuju da je za djecu uzrasta do 23 mjeseca najveća pojedinačna uskraćenost u ishrani, nakon čega slijedi rani razvoj djeteta, dok je za djecu stariju od dvije godine najzastupljenije uskraćivanje zaštite (izloženost nasilnom disciplinovanju ili zanemarivanju).
– Oko 44 odsto djece svih starosnih grupa živi u domaćinstvima koja prijavljuju višestruke stambene probleme ili preveliki broj lica u istom domaćinstvu. Utvrđeno je da djeca iz romske i egipćanske zajednice doživljavaju izuzetno visok nivo uskraćenosti u većini dimenzija, posebno u pogledu stambenih uslova i uslova za život. Djeca u ruralnim područjima imaju veću vjerovatnoću da će doživjeti uskraćenost u obrazovanju, vodi i sanitarnim uslovima i pristupu informacijama, dok je veća vjerovatnoća da će siromašna djeca u urbanim sredinama doživjeti uskraćenost u zdravlju (između ostalog i zbog manjeg obuhvata obaveznim vakcinacijama) i zaštiti djece – navodi se u strategiji.
Izvor: Dan