unapeđenje, ovezanost, Kolašin, Berane

U okviru svojih napora da poboljša povezanost i regionalnu integrisanost Crne Gore, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) obezbjeđuje kredit vrijedan 26 miliona eura sa državnim garancijama, namijenjen rekonstrukciiji i poboljšanju dionice puta izmedju sjevernih opština Berane i Kolašin.

Sredstva će pokriti izgradnju puta u dužini od 13,9 km, kao i završetak radova na tunelu dužine 2,8 kilometara koji će povezati Berane sa Kolašinom. Projektom će se značajno skratiti vrijeme putovanja između dva grada i poboljšati ukupna povezanost manje razvijenog sjevernog regiona Crne Gore.
Kredit je uslijedio nakon dva prethodno potpisana sporazuma o finansiranju između EBRD-a i Vlade Crne Gore u ukupnom iznosu od 25 miliona eura.
Novi fondovi podržaće i pripremu sistema za upravljanje putnom infrstrukturom, koji će čuvati podatke o putevima i pomoći u planiranju kratkoročnih i dugoročnih usluga održavanja puteva. Ovo će doprinijeti optimizaciji planiranja puteva i raspodjele resursa u crnogorskom sektoru puteva.
Poboljšana povezanost i transportna infrastruktura su presudni za privlačenje investicija i za dalji ekonomski rast u zemlji. Ovo će takođe biti podrška lokalnom i regionalnom turizmu, ključnom sektoru crnogorske ekonomije.
EBRD je uključena u reformu putnog sektora u Crnoj Gori otkako je 2006. godine počela da ulaže u zemlju. Do sada je EBRD uložila 710 miliona eura u 74 projekta u zemlji.