Mladi Nikšića

Crnogorski građani će članstvom u Evropskoj uniji imati priliku da rade u boljim uslovima rada, imati bolju zaštitu, a država će dobiti održiv sistem socijalne zaštite, saopštila je pregovarač za poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, Ljiljana Simović.

Ona je Pobjedi kazala da će fokus aktivnosti biti usmjeren na većoj uključenosti ranjivih grupa stanovništva i podjsetila da je poglavlje 19 otvoreno početkom ove sedmice u Briselu.

Govoreći o benefitima koje građani mogu očekivati, Simović je navela da će Crna Gora imati više prostora za obezbjeđivanje većih mogućnosti za razvoj radnih vještina građana i samim tim za povećanje konkurentnosti radnika.
“Crna Gora će poboljšati mjere tržišta rada usmjerene prema mladima, ženama i osobama kojima je otežano zapošljavanje, kao i preispitati zakonodavne mjere koje obeshrabruju žene da učestvuju na tržištu rada. Takođe, radićemoi na poboljšanju socijalnog dijaloga, posebno u privatnom sektoru i na lokalnom nivou”, kazala je Simović.
Ona je objasnila da evropska socijalna politika podrazumijeva postizanje jedinstvenog i pravednog pristupa osnovnim socijalnim uslugama, unaprijeđenje sistema socijalne zaštite, visoko obrazovni stepen radne snage, visoku stopu zaposlenosti uz posebnu brigu za grupe koje su manje prisutne na tržištu rada, postizanje sigurnih i održivih prihoda, kao i dostojnih uslova rada za žene i muškarce.

“Politika EU je usmjerena na zaštitu radnika, njihovog zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu, ali i njihovu obučenost za posao. Naime, postoje posebna obavezujuća pravila za sve države članice Unije u pogledu zabrane diskriminacije po osnovu rasne i etničke pripadnosti, religije i vjere, invaliditeta, starosne dobi i seksualne orijentacije”, navela je Simović.

Ona je podsjetila da pregovori u tom poglavlju nijesu samo ispunjenje mjerila i zahtjeva Evropske komisije, već je mnogo veći izazov snaženje konkurentnosti i socijalne kohezije, posebno u dijelu razvoja vještina na obrazovnom nivou u cilju stvaranja poslovnih prilika za mlade ljude, kao i promovisanje inkluzije i aktivnih mjera na tržištu rada u cilju boljeg i lakšeg pristupa socijalnim uslugama.