U organizaciji Frankofone kancelarije za zapošljavanje i Kancelarije za razvoj karijere i cjeloživotno učenje Univerziteta Crne Gore održaće se dvodnevna radionica pod nazivom “CEF atelje – Vještine predstavljanja poslodavcu”, namijenjena studentima svih godina studija.

Prijave za radionicu biće otvorene do srijede, 22. novembra u 12h, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosledu prijavljanja studenata.

Radionica će se održati u četvrtak, 23. novembra i petak 24. novembra, sa početkom u 11h u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore (ul. Cetinjska br. 2) . Zainteresovani studenti se mogu prijaviti uz navedeno ime, prezime, fakultet i konktakt telefon, na e-mail adresu razvojkarijere@ucg.ac.me.