Mili Dueli 2020 je najveće i najpopularnije online takmičenje u pooeziji na ovim prostorim. Već 8. godinu zaredom Mili Dueli okuplja pjesnike regiona, a u zadnje vrijeme i svijeta.

U toku je treći krug ovog takmičenja, u koji se plasiralo 20 učesnika iz Crne Gore, među kojima su i neki naši sugrađani Ana Pejović, koja je ušla u TOP 100, Mile Albijanić i Gorica Božović koji su ušli u TOP 250. Svrha takmičenja je podstcanje interkulturalnog dijaloga među umjetnicima Balkana i svijeta. Budući da se radi o jednom od najosjetljviijih regiona u svijetu sa burnom prošlošću, cilj kontesta je izgradnja mostova kulture i međusobnog uvažavanja između nekad ratom zahvaćenih područja.

Takmičenje je tradicionalno sastavljeno od 5 eliminatornih krugova. U svakom krugu se broj autora smanjuje, a u posljednjem, Petom krugu, odlučuje se i pobjednik sistemom glasanja baziranom na bodovnom sistemu Eurovision Song Contesta. Glavno odgovorno lice kontesta je Nermin Delić, idejni tvorac i organizator takmičenja. Mili Dueli već osam godina zaredom okupljaju autore i šire utiecaj poezije u svakodnevnici.