Danas su Igračkoteku Nikšić posjetili članovi Učeničkog parlamenta OŠ “Mileva Lajović Lalatović”, sa pedagoškinjom i profesoricama škole.
Gosti i korisnici su kroz muzičku i edukativnu radionicu obilježili Međunarodni dan djeteta, koji se obilježava od usvajanja Konvencije o pravima djeteta (1989.godine).
Na panou su ispisali koja su njihova prava uz poruku “Moje je najveće pravo da živim srećno i zdravo”.

U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan djeteta, čiji je cilj da podsjeti i senzibiliše javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.
20. novembra 1989. je na Glavnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojena Konvencija o pravima djeteta koja sadrži univerzalne standarde koje država stranka Konvencije (tj. koja ju je potpisala i ratifikovala) mora garantovati svakom djetetu.
U Konvenciji se govori, prije svega, o obavezama odraslih u odnosu prema djetetu kao i o obavezama brojnih društvenih činilaca u vezi zaštite djeteta.