Učenički parlament JU Gimanzije “Stojan Cerović”, obilježavanjem Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, pridružio se kampanji „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ sa ciljem podizanja svijesti o položaju žena u društvu. Kampanja je započeta radionicom, posvećenom upoznavanju učenika/ca sa problematikom nasilja nad ženama , uzrocima i manifestacijama nasilja, statističkim podacima kada je riječ o nasilju nad ženama u Crnoj Gori, kao i mogućnostima reakcije. Radionica je realizovana je u odjeljenju III-7, a realizovale su je učenice, edukatorke za rodnu ravnopravnost i nasilje Žmukić Andrea i Vučinić Dunja.