Učenici škole Ratko Žarić učestvovali u projektu Visit London

Učenici lV /4 odjeljenja Ratko Šarić škole učestvovali su u projektu VISIT LONDON (heart).

Cilj projekta je afirmacija engleskog jezika kojeg uče u školi i upoznavanje kullture drugih naroda i na taj način proširivanja opšteg znanja sa jedne strane a sa druge, podsticanje saradnje izmedju učenika, njihovih roditelja i škole.
Radovi učenika su izloženi u holu škole. Mentor je Jelena Doknić, profesor engleskog jezika.