Danas su učenici IX razreda škole “Dušan Bojović” iz Župe Nikšićke realizovali kampanju podrške žrtvama nasilja “Stop nasilju nad ženama”, a povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Oni su učenike i nastavnike škole upoznali sa vrstama i oblicima rodno zasnovanog nasilja, kao i mjerama za njegovo suzbijanje. Sugrađankama su se, na ovu temu, obratili putem prigodnih flajera i lokalnih medija.