Učenici OŠ “Braća Ribar” su na času dodatne nastave iz CSBH jezika i književnosti održali prezentaciju koja ih je upoznala sa osnovnim karakteristikama novinarskog žanra vijesti.

Na ovom času učenici su stekli potpuno drugačije iskustvo, sa novim “nastavnicima”, kroz kreativan i zanimljiv čas.

Realizatori su počeli čas zanimljivom prezentacijom koja je upoznala učenike sa temom i motivisala ih da se uključe.

Pored panoa i prepoznavanja osnovnih karakteristika vijesti, na času je korišćena i dostupna tehnologija (TV, laptop, Internet). Učenici su radili u grupama i samostalno, rješavajući asocijaciju i učestvujući u kvizu.

Više informacija se može pronaći na sajtu škole:

Prezentacije učenika VII razreda iz CSBH jezika i književnosti