Učenici JU OŠ “Luka Simonović” su na izbornoj nastavi iz informatike – PHOTOSHOP napravili flajere na temu “Nediskriminacija” a sve sa ciljem da se što više promoviše jednakost, različitost i nediskriminacija i da se animiraju učenici za solidarnost i prihvatanje različitosti.