JU Srednja likovna škola “Petar Lubarda“ sa Cetinja po jedanaesti put je organizovala likovni konkurs “Mali likovni susreti“ namijenjen djeci osnovnoškolskog uzrasta na temu “Ptica“, u tehnici po izboru.
Učenica VI- 2 odjeljenja JU OŠ “Luka Simonović”, Tara Kovačević, osvojila je I nagradu u drugoj kategoriji.
Njena mentorka bila je profesorica likovne kulture Budimirki Dubretić.

Trideset radova po izboru stručnog žirija biće uvršćeni u katalog.