Prema najnovijim podacima Monstata, u februaru su najviše plate zabilježene u sektorima finansijske djelatnosti i osiguranja, te snabdijevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, dok su najniže bile u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima te prerađivačkoj industriji.

Najveće prosječne zarade u opštinama su bile u Tivtu i Zeti, dok su najmanje bile u Tuzima i Petnjici. Zarade u prosvjeti su ispod državnog prosjeka, što je zabrinjavajući podatak.