U sadržaju publikacije fokus je stavljen na prezentaciju studijskog programa i sjajnih rezultata nastavnih aktivnosti studenata pod mentorstvom profesora i saradnika Arhitektonskog fakulteta. Osim aktivnosti na fakultetu, prikazane su i brojne vannastavne aktivnosti: studentske radionice, izložbe, publikacije, nagrade i priznanja i dr.

Glavni cilj publikacije, koja će i ovom prilikom biti izdata na crnogorskom i engleskom jeziku, u štampanoj i elektronskoj verziji, je kontinuirano publikovanje i diseminacija rezultata koje studenti ostvaruju na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore i šire. Na ovaj način će rezultati rada naših studenata i Fakulteta biti dostupni stručnoj i kulturnoj javnosti, na lokalnom i međunarodnom nivou.

U pripremi tekstualnog i grafičkog materijala, učestvovali su primarno profesori i saradnici Arhitektonskog fakulteta, ali i profesori sa drugih organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, koji su angažovani u nastavi na Arhitektonskom fakultetu.

Urednici novog izdanja Monografske publikacije su aktuelni dekan Fakulteta, prof.dr Svetislav G. Popovići prodekanka za nastavu,prof.dr Svetlana K. Perović.