U toku je obuka “Osnove CNC tehnologije” u Tehnopolisu. U okviru teorijskog dijela obuke polaznici su se upoznali sa primjenom CNC tehnologija u industriji, kao i osnovama upravljanja softverima koji se koriste za proizvodnju i programiranje djelova.

Koristeći se CNC mašinom koju posjeduje TechLab Tehnopolis, u praktičnom dijelu obuke polaznici će proći kroz proces izrade proizvoda uključujući i njegovu analizu.
Prvi korak ka uspješnom ovladavanju CNC tehnologijama je upravo kroz ovu obuku.
Obuka “Osnove CNC tehnologije” se organizuje u okviru iNnovaNet projekta koji kofinansiran sredstvima Evropskog fonda za regionalni razvoj i IPA 2 fonda Evropske unije. Partneri na projektu su ZEDA, Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. i Opstina Gradiska.