Medicinski aparat

U javnom saopštenju Ministarstva zdravlja navedeno je da su za sedam zdravstvenih ustanova raspoređena i uplaćena sredstva NKT-a, u ukupnom iznosu od preko 5. 000. 000, 00 eura, kao i pokrenute procedure za nabavku potrebnih medicinskih aparata.

Na osnovu Odluke Vlade o raspodjeli ovih sredstava, opštim bolnicama u Beranama i Kotoru, koje su planirane da budu regionalni zdravstveni centri za sjever i jug države, za kupovinu angio sale i mamografa opredijeljeno po 1. 294. 700, 00 eura, odnosno ukupno 2. 589. 400, 00 eura. Opštoj bolnici Bar, za magnetnu rezonancu i drugu nedostajuću opremu uplaćeno je 758.809,08 eura, dok je Opštoj bolnici Bijelo Polje dodijeljeno 259. 640, 00 eura, Specijalnoj bolnici Risan 325. 246, 25 eura, a Domu zdravlja Cetinje 330. 000, 00 eura, namijenjena za rekonstrukciju objekta.
Kliničkom centru Crne Gore, opredijeljena su NKT sredstva u ukupnom iznosu od 644. 937, 91 eura i to za video endoskopski stub sa 4K monitorom, 60. 516, 83 eura, za komoru za citostatike, softver sa licencama za doktore 463. 000, 00 eura i za neonatalni skrining 121.421,08 eura, navodi se u saopštenju.
Sredstva su kako navode, namjenski i prema prioritetima podijeljena ovim zdravstvenim ustanovama s ciljem da građani što prije osjete benefite njihove primjene, koji će se prije svega ogledati u dostupnijoj zdravstvenoj zaštiti, jer će veoma složene i sofisticirane dijagnostičke procedure uskoro moći da urade mnogo brže i jednostavnije, u svom mjestu stanovanja.
Nabavkom opreme za angio sale, bolnice u Beranama i Kotoru, koje su pokrenule tenderske procedure, postaće centri za invazivnu hemodinamsku obradu kardiovaskularnih bolesnika i time stvoriti uslove za razvoj savremene kardiologije na sjeveru i jugu Crne Gore. Takođe, u velikoj mjeri smanjiće se upućivanje kardioloških pacijenata iz sjevernih i južnih opština u Angio centar Kliničkog centra Crne Gore, koji je do sada bio jedina ustanova u kojoj su se obaljale ove procedure.
Opšta bolnica Berane završila je i proceduru za nabavku savremenog mamografa, a ovih dana očekuje se potpisivanje ugovora sa dobavljačem, dok je kotorska bolnica objavila tender za nabavku ovog dijagnostičkog aparata. S obzirom da je mamografija primarni skrining test u prevenciji karcinoma dojke, ovaj program proširiće se na cijelu državu, s krajnim ciljem da se što više žena uključi u skrining, kako bi se ova maligna bolest otkrila u ranoj fazi, kada je uspješnost liječenja značajno veća.
I nabavkom magnetne rezonance za Opštu bolnicu Bar, veoma važnog aparata u dijagnostici, smanjiće se upućivanje pacijenata u KCCG, a i ostala nedostajuća oprema, koja će biti kupljena od sredstava NKT-a unaprijediće rad i pružanje usluga u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Nabavka za pomenutu medicinsku opremu je u toku, odnosno tenderi će biti raspisani do kraja tekuće nedelje.
Tender za nabavku digitalnog RTG za Opštu bolnicu Bijelo Polje je završen i u toku je procedura oko pripreme potpisivanja ugovora, a u toku je i postupak za nabavku sanitetskog vozila.
RTG digitalni aparat, kroz NKT sredstva dobiće i Specijalna bolnica u Risnu zbog specifičnosti pacijenata koji se liječe u ovoj ustanovi. Pored RTG aparata, ova bolnici dobiće i novi, savremeni reanimobil, neophodan s obzirom na svakodnevne potrebe za transport teških pacijenata vozilo je ustanovi neophodno. Ova ustanova je ušla u proceduru nabavke pomenute medicinske opreme, odnosno tender za RTG aparat je objavljeni, dok je izrada tenderske dokumentacije za nabavku reanimobila u toku.
Dom zdravlja Cetinje raspisao je tender za rekonstrukciju objekta, pa se početak radova očekuje krajem januara početkom februara, dok su u KCCG, objavljeni tenderi za opremu koja će se kupiti, kroz sredstva NKT-a.