Povodom obilježavanja Međunarodnog dana mira 21. septembra i Evropskog dana jezika 26. septembra, u osnovnoj školi ,,Jovan Draganić” u Nikšiću, organizovane su zajedničke aktivnosti sa učenicima i nastavnicima iz JUOŠ „Braća Bulajić“ Vilusi i JUOŠ „Jovan Gnjatović“ Vraćenovići.

Tom prilikom za učenike od VI do IX razreda pripremljena je interaktivna radionica. U uvodnom dijelu učenici su imali priliku da se međusobno upoznaju i predstave na jezicima koje izučavaju u školi. Saznali su koliko jezika ima na svijetu, koliko jezika se govori u Evropi, koliko u prosjeku jedan jezik ima riječi, a koliko riječi koristimo u svakodnevnom govoru.

Učenicima i nastavnicima je podijeljen i promotivni materijal Savjeta Evrope za obilježavanje Evropskog dana jezika koji je obezbijedilo Udruženje nastavnika engleskog jezika Crne Gore ELTAM.
Nakon zajedničkih aktivnosti učenici škole su na ovogodišnju temu obilježavanja Međunarodnog dana mira „End Racism, Build Peace“ gledali film „Hidden Figures“ i diskutovali o temama koje prepoznaju u filmu i ličnom angažovanju svakog pojedinca kako bi se rasizam smanjio širom svijeta.
Učenici su na kraju posadili i drvo mira u dvorištu škole.